Mijn accountHomeInfoGastenboekKlantenserviceBlog

Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1
 
De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betalen kan door bankoverschrijving. Home Sweet Home levert het bestelde artikel nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat Home Sweet Home de betaling heeft ontvangen.
Betalingen worden gedaan op het rekeningnummer BE54 06-82324481-97 op naam van Andy Seys met vermelding van het bestelnummer.
 
 
 
ARTIKEL 2
 
Home Sweet Home brengt de verzendkosten/administratiekosten in rekening. De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening (ook bij retourverzendingen).
 
 
 
ARTIKEL 3
 
Na ontvangst van de order krijgt u onmiddellijk een bevestiging van de bestelling.
 
Zodra wij het verschuldigde bedrag op onze rekening ontvangen hebben, verzenden wij de bestelde artikelen. U kunt de producten dan verwachten binnen 4 werkdagen. Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden, neemt Home Sweet Home contact met u op.
 
 
 
ARTIKEL 4
 
Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is, kunt u de bestelling op eigen kosten terugsturen.
 
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt gemeld binnen de twee dagen na ontvangst van uw bestelling. Gelieve in deze e-mail reeds uw bankrekeningnummer, bestelnummer en de redenen voor de retour te vermelden. Vervolgens dient u binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking terug te sturen aan:
 
Home Sweet Home
Ooststraat 115
8800 Roeselare
België
 
Hou er rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
 
Home Sweet Home zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
 
Home Sweet Home behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al gebruikt is, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking teruggestuurd werden.
 
Home Sweet Home behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling bij Home Sweet Home per e-mail is gemeld.
 
 
 
ARTIKEL 5
 
Home Sweet Home staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De klant geniet dus van een standaardgarantie. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan ten gevolge van normale slijtage of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.
 
 
 
ARTIKEL 6
 
Home Sweet Home is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Home Sweet Home en transportstagnatie.
 
 
 
ARTIKEL 7
 
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Home Sweet Home worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.
 
 
 
ARTIKEL 8
 
Home Sweet Home geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Home Sweet Home gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.
 
 
 
ARTIKEL 9
 
Bestellingen die buiten de verantwoordelijkheid van Home Sweet Home tijdens verzending zijn zoekgeraakt, worden niet vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Home Sweet Home.

Afdrukken

Instagram
Gratis levering in België en Nederland bij aankoop vanaf 50 euro

Ontdek Home sweet Home op Lijstjestijd

Mijn account Home Info Gastenboek Klantenservice Cadeaubon Blog

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop